Lesgeld

Eén les (van een uur) per week volgen kost voor een volledig schooljaar € 160. Voor lessen van anderhalf uur betaal je € 195.

Vanaf de tweede les krijg je maar liefst 35% korting! Voor een tweede, derde, … les betaal je dus € 104 voor een volledig schooljaar. Meer informatie hierover vind je bij het tabblad inschrijven.

Via de mutualiteit kan je een deel van het lidgeld terugbetaald krijgen. Informeer hiervoor zeker eens bij je mutualiteit.

Let op: inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.

BELANGRIJK : Ons lidgeld komt niet in aanmerking om fiscaal af te trekken. 
Op de website van het Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid vindt u de uitgesloten activiteiten.  Bron : Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Welke activiteiten/opvangkosten komen in aanmerking?

  • Als opvangactiviteiten komen alle vrijetijdsinitiatieven in aanmerking, behalve diegene die gedekt worden door lidgeld.
  • Voor de sportsector zijn dit bijvoorbeeld sportkampen en sportvakanties in binnen- en buitenland (enkel in de Europese Economische Ruimte), sportactiviteiten zoals kennismakingsactiviteiten, promotionele acties, …
    Voor de jeugdwerksector zijn dit bijvoorbeeld jeugdwerkinitiatieven, jeugdkampen, weekends van jeugdbewegingen, Grabbelpas, Roefel, speelpleinwerking, (open) kinderateliers, alle vormen van amateuristische kunstbeoefening, vakantieprogramma’s van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die rechtstreeks met kinderen werken, …
  • Uitgesloten activiteiten: Het lidgeld van de sportclub of de jeugdvereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost.
    Dit betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van sportclubs en jeugdorganisaties zoals bvb trainingen, tornooien, wedstrijden, de reguliere zaterdag- en zondagwerking van de jeugdbeweging, … niet in aanmerking komen, ook al gebeuren deze in de schoolvakanties.