Lesgeld & algemene voorwaarden

Eén les (van een uur) per week volgen kost voor een volledig schooljaar € 195. Voor lessen van anderhalf uur betaal je € 235.

Vanaf de tweede les krijg je maar liefst 20% korting! Voor een tweede, derde, … les betaal je dus maar € 156 voor een volledig schooljaar voor een les van één uur. Meer informatie hierover vind je bij het tabblad inschrijven.

Via de mutualiteit kan je een deel van het lidgeld terugbetaald krijgen. Informeer hiervoor zeker eens bij je mutualiteit. Je kan zelf het formulier via ledenbeheer downloaden en aan je mutualiteit bezorgen. Voor meer informatie kan je hier terecht.

BELANGRIJK: Ons lidgeld komt niet in aanmerking om fiscaal af te trekken. Op de website van het Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid vindt u de uitgesloten activiteiten.

Algemene voorwaarden Deadline Dance VZW

– Deadline Dance VZW (en hun docenten) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade of ongelukken in en om één van de leslocaties.

– Er worden geen les-en lidgelden terugbetaald. Bij uitzonderlijke reden (bv. langdurige ziekte) kan mits voorlegging van een doktersattest, een tegoedbon worden bekomen voor de resterende lessen. Gemiste lessen, voor welke reden dan ook, kunnen niet worden opgespaard en/of overgezet naar een andere cursus.

– De docenten van Deadline Dance VZW zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool of op het terrein van de dansschool.

– De danser (of ouder en/of voogd) dient het verschuldigde lesgeld voor de aanvang van de lessenreeks te voldoen.

– Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Deadline Dance VZW het recht deelname aan een les te weigeren.

– Het dansseizoen begint de tweede volledige week van september en loopt tot de laatste week van mei, of eindigend met onze tweejaarlijkse show. Er is geen dansles op feestdagen en tijdens schoolvakanties, tenzij anders overeengekomen met de docent.

– Deadline Dance VZW behoudt zich het recht om gedurende het seizoen rooster- of lesgeverwijzigingen door te voeren.

– Indien er voor een les te weinig deelnemers zijn kunnen groepen komen te vervallen of worden samengevoegd.

– In de danszaal is aangepast schoeisel en danskledij verplicht.

– Deadline Dance VZW kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden doorheen het jaar wijzigen.

– Deelname aan één of meerdere van de danslessen binnen de dansschool betekent akkoord met deze algemene voorwaarden.

– Deadline Dance VZW mag foto’s van uw kind(eren) online publiceren op de website en/of sociale media, gebruiken voor reclamemateriaal,… Indien u dit uitdrukkelijk niet wenst moet u de dansschool hiervan schriftelijk (per e-mail op het email adres: overijsedeadlinedance@gmail.com) op de hoogte brengen.

– Kauwgom is tijdens de les niet toegestaan.

– Mobiele telefoons staan tijdens de les uit of op stil, tenzij anders met de desbetreffende docent is overeengekomen.

– Wanneer u niet bij een les aanwezig kunt zijn stellen we het op prijs dat u dit vooraf even aan ons meldt.

– Deadline Dance VZW heeft een ongevallenverzekering voor leden/dansers die ingeschreven zijn voor het volledige schooljaar en waarvan de inschrijving voltooid werd.